Radio Mega Golem 6 – Carl Abrahamsson

Radio Mega Golem 6, med text & musik av Carl Abrahamsson, samt utdrag ur romanen CODEX NORDICA. För mer information, besök gärna:

https://www.patreon.com/vanessa23carl
https://www.patreon.com/vanessa23carl
https://www.carlabrahamsson.com/
https://highbrowlowlife.bandcamp.com/music
https://store.trapart.net/
https://vimeo.com/carlabrahamsson/vod_pages